ბიზნეს და საჯარო მონაცემები ერთ სივრცეში - Bihub.ge

ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები

ქართული კომპანიების ფინანსური ანალიტიკა 2016-2018

ქართული კომპანიების ფინანსური ანალიტიკა 2016-2018

https://bihub.ge/wp-content/uploads/2020/09/bihub.ge-screen-23.jpg

Bihub.ge გთავაზობთ I, II, III და IV კატეგორიაში შემავალი ქართული კომპანიებისა და სდპ პირების ფინანსური საქმიანობის შედეგების სრულ ანალიტიკას ერთ სივრცეში.

25000-ზე მეტი კომპანია, გადანაწილებული სექტორის, ინდუსტრიისა და საქმიანობის მიხედვით და 3000-ზე მეტი კომპანიის დეტალური ინდივიდუალური და კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებები საკმარისია იმისთვის, რომ სულ რამდენიმე კლიკით იპოვნოთ პასუხები ყველაზე აქტუალურ კითხვებზე ნებისმიერი ბიზნესისთვის:

როგორ გამოიყურება ლიდერი კომპანიების სია სექტორის, ინდუსტრიისა და საქმიანობის მიხედვით?

როგორია კონკურენტი კომპანიების ფინანსური მაჩვენებლები?

როგორია ეფექტურობის მაჩვენებლები სექტორის, ინდუსტრიისა და საქმიანობის სახეების მიხედვით?

როგორ არიან გადანაწილებული ლიდერი კომპანიები შემოსავალებისა და აქტივების ჯგუფების მიხედვით?

როგორ გამოიყურება ლიდერი კომპანიების სია საოპერაციო მარჟის მიხედვით?

ℹ  მონაცემთა წყარო – ანგარიშგების პორტალი (reportal.ge)

 

https://bihub.ge/cards/biznes-subieqtebis-finansuri-analitika/
COVID 19-ს გავრცელების სტატისტიკა მსოფლიოში

COVID 19-ს გავრცელების სტატისტიკა მსოფლიოში

COVID 19-ს გავრცელების სტატისტიკა მსოფლიოში
https://bihub.ge/wp-content/uploads/2020/10/card-11.jpg

COVID 19-ს გავრცელების სტატისტიკა მსოფლიოში, მისი დინამიკა დაწყებიდან დღემდე, თუ როგორ იცვლებოდა ზრდისა და სიკვდილიანობის ტემპები, რომელი ქვეყნები გამოირჩევიან და გამოირჩეოდნენ ყველაზე მაღალი/დაბალი მაჩვენებლებით და სხვა.

ინტერაქტიული დეშბორდების საშუალებით მარტივად მიიღებთ პასუხებს ისეთ კითხვებზე, როგორიცაა:

📊 როგორია ჯამური და დღიური შემთხვევების დინამიკა საქართველოსა და სხვა ქვეყნებში?

📈 რამდენი აქტიური/კრიტიკული შემთხვევა დაფიქსირდა?

📉 რამდენი შემთხვევა/გარდაცვალება/გამოჯანმრთელება დაფიქსირდა?

ასევე შესაძლებელია ერთმანეთს შეადაროთ 2 ქვეყნის კოვიდ-სტატისტიკა.

🔎 მონაცემებთა დინამიკის ნახვა შესაძლებელია, როგორც მსოფლიოსა და კონკრეტული ქვეყნის, ისე სასურველი პერიოდის ჭრილში.

https://bihub.ge/cards/covid-19-s-gavrcelebis-statistika-msoflioshi/
ექსპორტ-იმპორტი 2014-2020

ექსპორტ-იმპორტი 2014-2020

ექსპორტ-იმპორტის სტატისტიკა
https://bihub.ge/wp-content/uploads/2020/10/card-07.jpg

გთავაზობთ საქართველოს იმპორტ/ექსპორტის სტატისტიკას ისტორიული მონაცემების სახით, სადაც ერთ სივრცეშია შესაძლებელი პასუხი გასცეთ ისეთ შეკითხვებს, როგორიცაა:

როგორია საქართველოს სავაჭრო ბალანსის დინამიკა კონკრეტული ქვეყნების ჭრილში?

რომელია საქართველოს ბაზრის უმსხვილესი იმპორტიორი და ექსპორტიორი ქვეყნები?

რომელია ყველაზე ხშირად იმპორტირებული/ექსპორტირებული პროდუქტი კონკრეტული ქვეყნის ჭრილში?

რომელია ახლად შეძენილი, დაბრუნებული, დაკარგული პარტნიორი ქვეყნები?

როგორია სავაჭრო ტენდენციების შედარება 2 პარტნიორ ქვეყანას შორის?

📊 მონაცემების დინამიკის ნახვა შესაძლებელია კონკრეტული პერიოდის, ქვეყნის, პროდუქტის და სხვათა მიხედვით.

მონაცემთა წყარო – ფინანსთა სამინისტროს ვებ გვერდზე გამოქვეყნებული იმპორტ-ექსპორტის სტატისტიკა.

https://bihub.ge/cards/export-importis-statistika/
ტენდერები 2010-2020

ტენდერები 2010-2020

ტენდერების ანალიტიკა
https://bihub.ge/wp-content/uploads/2020/10/card-06.jpg

გთავაზობთ ტენდერების სტატისტიკას ისტორიული მონაცემების სახით, სადაც ერთ სივრცეშია შესაძლებელი გასცეთ პასუხი ისეთ კითხვებს, როგორიცაა:

როგორია სახელმწიფო უწყებების მიერ გამოცხადებული ტენდერები და რა პროდუქტს ყიდულობენ?
რომელია ყველაზე წარმატებული პრეტენდენტი საქონლისა თუ მომსახურების მიწოდებაში?
რომელია დომინანტი კომპანიები სახელმწიფო უწყებებში?
რა თანხა დაზოგა კონკრეტულმა ტენდერმა?
რამდენი უნიკალური კომპანია იღებს მონაწილეობას ტენდერში?
როგორია კონკურენცია საქონლის/მომსახურების მიხედვით?
რა ფასებით აწვდიან კონკურენტები საქონელსა და მომსახურებას?

📈 მონაცემების დინამიკის ნახვა შესაძლებელია როგორც კონკრეტული ტენდერის, ისე წლების, შემსყიდველის, მომწოდებლის, შესყიდვის ტიპის, ტენდერის სტატუსის და სხვათა მიხედვით.

📊 მონაცემთა წყარო – https://tendermonitor.ge/

https://bihub.ge/cards/tenderebi/
ავტოპარკის ანალიტიკა 2000-2020

ავტოპარკის ანალიტიკა 2000-2020

ავტოპარკის ანალიტიკა
https://bihub.ge/wp-content/uploads/2020/08/auto-park-analytics.jpg

თუ ხართ ავტომობილების საერთაშორისო ბრენდების წარმომადგენელი, ავტომანქანებისა ან/და სათადარიგო ნაწილების იმპორტიორი ან საქართველოს ავტოპარკით დაინტერესებული პირი, ჩვენი დეშბორდის დახმარებით მიიღებთ პასუხს ისეთ კითხვებზე, როგორებიცაა:

რამდენი ავტომობილია რეგისტრირებული ან/და აღრიცხვიდან მოხსნილი?
როგორ იცვლებოდა ავტომობილების პოპულარობა წლების მიხედვით?
რომელია ყველაზე ხანდაზმული ავტომობილი კონკრეტული მოდელისა და მარკის მიხედვით?
როგორ არის გადანაწილებული ავტომობილები რეგიონების მიხედვით?
როგორ იცვლება იმპორტირებული-ექსპორტირებული ავტომობილების რაოდენობის დინამიკა?
რომელი მარკის, მოდელის და ფერის ავტომობილია ყველაზე გაყიდვადი საქართველოში?

ℹ მონაცემთა წყარო – Police.ge

https://bihub.ge/cards/avtoparkis-analitika/
საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ანალიტიკა 2013-2020

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ანალიტიკა 2013-2020

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ანალიტიკა
https://bihub.ge/wp-content/uploads/2020/07/insurance-analytics.jpg

გთავაზობთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ანალიტიკას. ერთ სივრცეში თავმოყირილი ისტორიული მონაცემები დაგეხმარებათ უპასუხოთ ისეთ კითხვებს, როგორიცაა:

როგორია პაციენტებისა და შემთხვევების რაოდენობის დინამიკა?
როგორია შემთხვევების დინამიკა რეგიონი/რაიონისა და ასაკობრივ კატეგორიებში?
რომელი სამედიცინო დაწესებულებები ლიდერობენ პაციენტების მომსახურებით?
როგორია მოთხოვნილი და ანაზღაურებული თანხების თანაფარდობა რეგიონი/რაიონის მიხედვით?
რომელი კლინიკები ლიდერობენ ანაზღაურებული თანხით და ანაზღაურების მაჩვენებლით?
როგორია პაციენტზე საშ. ანაზღაურების დინამიკა რეგიონების მიხედვით?

📈 მონაცემების დინამიკის ნახვა შესაძლებელია როგორც პაციენტებისა და შემთხვევების, ისე მოთხოვნილი და ანაზღაურებული თანხების, რეგიონების, სამედიცინო დაწესებულებებისა და სახელმწიფო პროგრამების კომპონენტების მიხედვით.

ℹ მონაცემთა წყარო – საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია.

https://bihub.ge/cards/sayoveltao-dazghvevis-analitika/
დაზღვევის სტატისტიკა 2015-2020

დაზღვევის სტატისტიკა 2015-2020

დაზღვევის სტატისტიკა
https://bihub.ge/wp-content/uploads/2020/07/insurance-stats.png

გთავაზობთ დაზღვევის სექტორისა და ბაზრის მონაწილეთა ანალიტიკას. ერთ სივრცეში თავმოყრილი ისტორიული მონაცემების დახმარებით, უპასუხოთ ისეთ კითხვებს, როგორიცაა:

როგორია სადაზღვევო ბაზრის ისტორიული დინამიკა?
რომელი სექტორი ან/და პროდუქტი უზრუნველყოფს ბაზრის დინამიკას?
რომელია ლიდერი სადაზღვევო კომპანია სექტორისა და პროდუქტების მიხედვით?
როგორ იცვლება სადაზღვევო ბაზრის ლიდერი კომპანიების წილი?
რომელია ყველაზე მოთხოვნადი სადაზღვევო პროდუქტი (მედიცინა/ქონება და სხვა)?
როგორია გადაზღვევის წილის დინამიკა?
რა არის პოლისების საშუალო ფასი?

📊 მონაცემთა (მოზიდული/გამომუშავებული პრემია, ზარალები, გადაზღვევა და სხვა) დინამიკისა და ანალიტიკის ნახვა შესაძლებელია როგორც კონკრეტული სექტორის, ისე წლების, კომპანიის, დაზღვევის სახეობის და სხვათა მიხედვით.

ℹ მონაცემთა წყარო – სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური.

https://bihub.ge/cards/dazghvevis-statistika/
სადაზღვევო ბაზრის ფინანსური ანალიტიკა 2017-2020

სადაზღვევო ბაზრის ფინანსური ანალიტიკა 2017-2020

სადაზღვევო ბაზრის ფინანსური ანალიტიკა
https://bihub.ge/wp-content/uploads/2020/10/card-05.jpg

გთავაზობთ სადაზღვევო ბაზრის ფინანსური შედეგების ანალიტიკას ერთ სივრცეში, სადაც პასუხს გასცემთ ისეთ შეკითხვებს როგორიცაა:

როგორია სადაზღვევო ბაზრის ისტორიული დინამიკა და სტრუქტურა?
როგორ იცვლებოდა ლიდერი კომპანიების Top/Bottom ხუთეული და მათი წილი სექტორში?
როგორ იცვლებოდა სექტორისა და კომპანიების მომგებიანობის მაჩვენებლები წლების ჭრილში?
როგორ იცვლებოდა სექტორის ეფექტურობის მაჩვენებლები წლების ჭრილში?
რამდენად ეფექტურად იყენებს კომპანიები აქტივებსა და კაპიტალს?
როგორია სექტორისა და კომპანიების ზარალიანობის ისტორიული მაჩვენებლები?
რომელი კომპანიები გამოირჩევიან ფინანსური სტაბილურობით?
როგორია ხარჯების შემოსაველებთან მიმართება კომპანიებისა და წლების ჭრილში?
კომპანიების ფინანსური უწყისების (BS და P&L) დეტალური ანალიტიკა პერიოდის მიხედვით?

ℹ მონაცემთა წყარო – სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური.

https://bihub.ge/cards/sadazghvevo-bazris-finansuri-analitika/
ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები 2015-2020

ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები 2015-2020

ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები
https://bihub.ge/wp-content/uploads/2020/10/card-08.jpg

ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები და განაწილება წლების მიხედვით. რა იყო მაქსიმალური ქულები, საგრანტო კონკურსი, აბიტურიენტთა განაწილება სხვადასხვა რეგიონისა თუ უნივერსიტეტების მიხედვით, ყველაზე პოპულარული საგანმანათლებლო დაწესებულებები და ფაკულტეტები თუ სხვადასხვა სახის ანალიტიკური ინფორმაცია წლების ჭრილში.

https://bihub.ge/cards/ertiani-erovnuli-gamocdebis-shedegebi/
ქართული კომპანიების ფინანსური ანალიტიკა 2019

ქართული კომპანიების ფინანსური ანალიტიკა 2019

ბიზნეს სუბიექტების ფინანსური საქმიანობის ანალიტიკა
https://bihub.ge/wp-content/uploads/2020/07/card-09s.jpg

Bihub.ge გთავაზობთ I, II, III და IV კატეგორიაში შემავალი ქართული კომპანიებისა და სდპ პირების ფინანსური საქმიანობის შედეგების სრულ ანალიტიკას ერთ სივრცეში 2016-დან 2019 წლის ჩათვლით.

ℹ  მონაცემთა წყარო – ანგარიშგების პორტალი (reportal.ge)

Comming Soon
მოითხოვე ანალიტიკური პლატფორმა შენი ბიზნესისთვის